ვადები და პირობები

TutorialCup.com– ისთვის საიტი


შესავალი

სამეურვეო თასი. ერთად არის ვებსაიტი, რომელიც ინტერნეტის მომხმარებლებს უფასო გაკვეთილებს სთავაზობს.

ამ ვებგვერდზე დაწერილი წესები და ვადები უნდა მართავდეს ჩვენი ვებ – გვერდის გამოყენებას, რომელიც ხელმისაწვდომია აქ TutorialCup.com.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ TutorialCup ვებსაიტი, თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ სტანდარტულ პირობებსა და პირობებს.

ანგარიშის შექმნა

TutorialCup ანგარიშზე დარეგისტრირებისთვის, თქვენ უნდა იყოთ 13 წლის ან მეტი. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს ანგარიშზე და მასზე არსებულ ყველა აქტივობაზე.

შეგიძლიათ დაათვალიეროთ TutorialCup- ის ვებსაიტი ანგარიშზე რეგისტრაციის გარეშე. მაგრამ TutorialCup- ის ზოგიერთი ფუნქციის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ, აირჩიოთ მომხმარებლის სახელი და დააყენოთ პაროლი. როდესაც თქვენ აკეთებთ ამას, ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გვაწვდით, უნდა იყოს ზუსტი და სრულყოფილი. ნუ გამოიყენებთ სხვას სხვა პიროვნების მსგავსად ან შეარჩიეთ სახელები, რომლებიც შეურაცხმყოფელია ან ვინმეს უფლებებს არღვევს. თუ არ დაიცავთ ამ წესებს, ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში.

თქვენ პასუხისმგებლები ხართ თქვენს ანგარიშზე განხორციელებულ ყველა საქმიანობაზე და თქვენი საიდუმლო შენახვისთვის. თუ შეიტყვეთ, რომ ვიღაცამ თქვენი ნებართვის გარეშე გამოიყენა თქვენი ანგარიში, ამის შესახებ უნდა აცნობოთ ამის შესახებ [ელ.ფოსტით დაცულია]

შინაარსის ხარისხის უზრუნველყოფა

ამჟამად, ჩვენი შინაარსი უკავშირდება კომპიუტერული პროგრამირების საგნებს, ამ სახელმძღვანელოების წერა და შემოწმება ხდება ჩვენ მიერ ან TutorialCup– ის მიერ დანიშნული ნებისმიერი მესამე მხარის ან თავისუფალი თარჯიმნის მიერ.

გარწმუნებთ, რომ TutorialCup- ის ვებგვერდზე არსებული შინაარსი ზუსტია და ჩვენ ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ის, მაგრამ შინაარსის სისწორეს არ ვიძლევთ.

შინაარსის ავტორი და საავტორო უფლებები

TutorialCup- ის ვებგვერდზე არსებული მთელი შინაარსის საავტორო უფლებები დაცულია TutorialCup- ისთვის. ჩვენი შინაარსის სრული, ან ნაწილის გამოყენება, კოპირება ან რეპროდუცირება ჩვენი თანხმობის გარეშე იქნება ამ წესების პირდაპირ დარღვევა.

Youtube ვიდეოები გაზიარებულია TutorialCup- ის ვებსაიტზე, რომელიც თავდაპირველად ატვირთულია Youtube არხის სახელზე სამეურვეო თასი (Ბმული: TutorialCup Youtube არხი) დაცულია TutorialCup– ის საავტორო უფლებებით და ჩვენ ვკრძალავთ ამ ვიდეოების გამოყენებას ან გავრცელება ფულადი მოგებით TutorialCup– ის თანხმობის გარეშე.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების

ამ შინაარსის გარდა, რომელსაც თქვენ ფლობთ TutorialCup- ის ვებსაიტზე განთავსება, ამ პირობების თანახმად, TutorialCup ან / და მისი ლიცენზიარი ფლობს ყველა უფლებას ამ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და მასალაზე და ყველა ასეთი უფლებები დაცულია.

თქვენ მიიღებთ მხოლოდ შეზღუდულ ლიცენზიას, ამ პირობებში მოცემული შეზღუდვების შესაბამისად, ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული მასალის ნახვის მიზნით.

საქმეები, რაც არ უნდა გააკეთოთ (შეზღუდვები)

თქვენ პირდაპირ და მკაცრად შეზღუდულია ყველა შემდეგიდან:

  1. TutorialCup– ის მასალის გამოქვეყნება ნებისმიერ მედიაში;
  2. TutorialCup- ის მასალების გაყიდვა, სუბლიცენზირება და / ან სხვაგვარად კომერციულიზაცია;
  3. TutorialCup- ის ვებსაიტზე ბმული HTML- ის ტექნიკის გამოყენებით, რომელიც აჩვენებს ვებ-გვერდს ჩარჩოში, ნაწილობრივ ფანჯარაში ან pop-up ან სხვა არასტანდარტული დამაკავშირებელი მეთოდით;
  4. TutorialCup- ის ვებსაიტზე წვდომა ავტომატიზირებული საშუალებებით (როგორიცაა მოსავლის ბოტები, რობოტები, ობობები ან საფხეკები) ჩვენი ნებართვის გარეშე;
  5. ვირუსებისა და სხვა მავნე კოდების ატვირთვა TutorialCup- ის ვებსაიტზე ან ვებ სერვერზე;
  6. ყველაფერი, რაც შეიძლება TutorialCup- ის ვებგვერდის გამორთვას, დატვირთვას ან შეფერხებას, მაგალითად, მომსახურების შეტევაზე უარის თქმას;

TutorialCup- ის ვებსაიტთან დაკავშირებული მონაცემების მოპოვების, მონაცემთა შეგროვების, მონაცემების მოპოვების ან სხვა მსგავსი საქმიანობით დაკავება ან მათი გამოყენების დროს;

 1. დაურიგეთ არასასურველი ან არასანქცირებული სარეკლამო ან სარეკლამო მასალები, ან უსარგებლო ფოსტა, სპამი ან ჯაჭვური წერილები. არ აწარმოოთ ფოსტის სიები, სიების სერვერები, ან ნებისმიერი სახის ავტომოპასუხე ან სპამი TutorialCup- ის ვებსაიტზე ან მის საშუალებით;
 2. ხელი შეუწყონ ან წაახალისონ ამ განცხადების ნებისმიერი დარღვევა;
 3. დაარღვიეთ რომელიმე პირობა და გააკეთეთ ყველაფერი, რასაც გთხოვთ, არ გააკეთოთ;

TutorialCup- ის ვებსაიტის გარკვეულ უბნებს თქვენს მიერ აკრძალული აქვთ წვდომა და TutorialCup- მა შეიძლება კიდევ უფრო შეზღუდოს თქვენს მიერ ამ ვებსაიტის ნებისმიერ უბანზე წვდომა, ნებისმიერ დროს, თავისი შეხედულებისამებრ და აბსოლუტურად. ნებისმიერი მომხმარებლის ID და პაროლი, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ამ ვებსაიტისთვის, კონფიდენციალურია და თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

გარანტიები არ არის

TutorialCup- ის ვებგვერდი მოცემულია ”როგორც არის”, ყველა ხარვეზით და TutorialCup არ გამოხატავს რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან გარანტიას, რაიმე სახის ჩვენს ვებსაიტთან ან ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ მასალებთან. ასევე, ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული არაფერი განიმარტება, როგორც რჩევა.

გარდა ამისა, TutorialCup– მა შეიძლება შეწყვიტოს სერვისების მიწოდება (მუდმივად ან დროებით) ყველა ან ზოგიერთი მომხმარებლისთვის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. TutorialCup– ის სურვილია მომსახურების გაწევა ან არ გაწვრთნა.

შეზღუდვა პასუხისმგებლობა

არც ერთ შემთხვევაში TutorialCup- ს, არც მის რომელიმე ოფიცერს, დირექტორს და თანამშრომელს არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერი საკითხისათვის, რომელიც წარმოიშობა ან რაიმე ფორმით უკავშირდება თქვენს ვებ-გვერდს თქვენს გამოყენებას, არის თუ არა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. TutorialCup, მისი ოფიცრების, დირექტორებისა და თანამშრომლების ჩათვლით, პასუხს არ აგებს ირიბი, შედეგიანი ან სპეციალური პასუხისმგებლობის გამო, რომელიც წარმოიშობა თქვენი ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით ან რაიმე ფორმით.

ანაზღაურების

თქვენ ამით სრულად აანაზღაურებთ TutorialCup- ს ნებისმიერი და ყველა ვალდებულების, ხარჯების, მოთხოვნების, მოქმედების მიზეზების, ზიანის ანაზღაურებისგან (მათ შორის, ადვოკატის გონივრული საკომისიოები), რომლებიც წარმოიშობა ან რაიმე ფორმით უკავშირდება თქვენს რომელიმე დებულების დარღვევას. ეს წესები და პირობები.

Severability

თუ ამ მოქმედი წესების თანახმად, ამ დებულებებისა და პირობების რომელიმე დებულება შეუძლებელია ან ძალადაკარგულია, ამგვარი შეუსრულებლობა ან ბათილობა არ გახდის ამ წესებსა და პირობებს, როგორც მთლიანობას, ან ძალადაკარგულად, და ამგვარი დებულებები წაიშლება, თუ მასში მოქმედი დანარჩენი დებულებები არ მოქმედებს. .

პირობების ვარიაცია

TutorialCup– ს ნებადართულია გადახედოს ამ წესებსა და პირობებს, ნებისმიერ დროს, თუკი ეს საჭიროდ იქნება და ჩვენი ვებ – გვერდის გამოყენებით თქვენ რეგულარულად განიხილავთ ამ წესებსა და პირობებს.

საავტორო უფლებების პოლიტიკა

TutorialCup პატივს სცემს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და ასევე ელის ჩვენი მომხმარებლების ანალოგიურს. ჩვენ ვუპასუხებთ საავტორო უფლებების სავარაუდო დარღვევის შესახებ შეტყობინებებს, რომლებიც შეესაბამება მოქმედ კანონს და სათანადოდ მოგვაწოდა და დაუყოვნებლივ ამოვიღებთ ან გამორთავთ შინაარსს შემდგომი მოწესრიგებამდე.

თუ თვლით, რომ თქვენი შინაარსის კოპირება მოხდა საავტორო უფლებების დარღვევად, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია: (i) საავტორო უფლებების მფლობელის ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა ან მათი სახელით მოქმედი პირი; (ii) საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრის იდენტიფიკაცია, რომელიც ირწმუნება, რომ დარღვეულია; (iii) იმ მასალის იდენტიფიცირება, რომელიც ირწმუნება, რომ იგი არღვევს ან მოქმედებს სადამსჯელო საქმიანობაში, რომლის ამოღება ან წვდომა გამორთულია, და გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია, რომ საშუალება მოგვცეს ვიპოვოთ მასალა; (iv) თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი; (v) თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ კეთილსინდისიერად გჯერათ, რომ მასალის საჩივარზე მითითებული წესით გამოყენება არ არის უფლებამოსილი საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და (vi) განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და ცრუ ცრუ სასჯელის საფუძველზე, თქვენ უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე და ჩვენი შეხედულებისამებრ ამოვიღოთ შინაარსი, რომელიც სავარაუდოდ, დარღვეულია.

მმართველი სამართალი და იურისდიქცია

ეს პირობები რეგულირდება და განმარტებულია კარნატაკის შტატის (ინდოეთის) კანონმდებლობის შესაბამისად და თქვენ წარუდგენთ კარნატაკაში (ინდოეთი) მდებარე სახელმწიფო და ფედერალური სასამართლოების არა-ექსკლუზიურ იურისდიქციას ნებისმიერი დავის გადასაწყვეტად.

 

ეს წესები და პირობები ბოლოს განახლდა ოთხშაბათს, 4 წლის 2020 ივნისს

Translate »