მონოტონური მასივი Leetcode Solution

პრობლემის ფორმულირება: მონოტონური მასივი Leetcode Solution - მოცემული მასივი არის ერთფეროვანი, თუ ის არის ერთფეროვანი მზარდი ან მონოტონური კლებადი. მასივი nums მონოტონურად იზრდება, თუ ყველა i <= j, nums[i] <= nums[j]. მასივი nums არის მონოტონური კლებადი, თუ ყველა i <= j, nums[i] >= nums[j]. მოცემული მთელი მასივის ნომრები, დააბრუნეთ true, თუ მოცემული…

წაიკითხე მეტი

მაქსიმალური ზომის ქვებარის ჯამი უდრის k Leetcode ამოხსნას

ამოცანის ფორმულირება: მაქსიმალური ზომის ქვემწვავის ჯამი უდრის k Leetcode-ის ამოხსნა - მთელი მასივის ნომრებისა და k მთელი რიცხვის გათვალისწინებით, დააბრუნეთ ქვემაივის მაქსიმალური სიგრძე, რომელიც ჯამია k. თუ არ არის ერთი, დააბრუნე 0 ნაცვლად. მაგალითი: შეყვანა: რიცხვები = [1,-1,5,-2,3], k = 3 გამომავალი: 4 ახსნა:…

წაიკითხე მეტი

H-Index Leetcode Solution

პრობლემის ფორმულირება: H-Index Leetcode-ის ამოხსნა ამბობს, რომ – მთელი რიცხვების მასივის „ციტატების“ გათვალისწინებით, სადაც ციტირებები[i] არის ციტატების რაოდენობა, რომელიც მკვლევარმა მიიღო თავისი i ნაშრომისთვის, დააბრუნეთ მკვლევარის H-ინდექსი. თუ არსებობს რამდენიმე H-Index მნიშვნელობა, დააბრუნეთ მათ შორის მაქსიმალური. H- ინდექსის განმარტება: მეცნიერს აქვს ინდექსი…

წაიკითხე მეტი

High Five LeetCode Solution

პრობლემის ფორმულირება: High Five LeetCode Solution – მოცემულია სხვადასხვა სტუდენტების ქულების სია სახელად „item“, სადაც „item“ აქვს ორი ველი, პუნქტი[0] წარმოადგენს მოსწავლის id-ს, ხოლო პუნქტი[1] წარმოადგენს სტუდენტის ქულას, მაგ. ელემენტი[i]=[IDi, SCOREi] დააბრუნეთ პასუხი წყვილთა მასივის სახით, სადაც შედეგი[j] =…

წაიკითხე მეტი

გამოავლინეთ ბარათები მზარდი შეკვეთით Leetcode Solution

პრობლემის ფორმულირება ბარათების გამოვლენა მზარდი რიგის Leetcode-ის გადაწყვეტა – მოცემულია მთელი რიცხვის მასივი სახელად „deck“. კარტების ამ დასტაში ყველა ბარათს აქვს უნიკალური მთელი რიცხვი. i ბარათზე მთელი რიცხვია deck[i]. შეუკვეთეთ გემბანი ნებისმიერი თანმიმდევრობით და ყველა კარტი იწყება პირისპირ (გაუმჟღავნებელი)…

წაიკითხე მეტი

კვადრატის მაქსიმალური გვერდის სიგრძე ჯამით ნაკლები ან ტოლი ზღურბლის LeetCode ამოხსნით

პრობლემის დებულება „კვადრატის გვერდის მაქსიმალური სიგრძე ჯამი ზღურბლზე ნაკლები ან ტოლი“, ამბობს, რომ მოცემულია amxn მატრიცის მატრიცა და მთელი რიცხვის ზღურბლი, დააბრუნეთ კვადრატის მაქსიმალური გვერდითი სიგრძე ჯამი ზღურბლზე ნაკლები ან ტოლი ან დააბრუნეთ 0, თუ ასეთი კვადრატი არ არის. მაგალითი 1: შეყვანა:…

წაიკითხე მეტი

Count Sub Islands LeetCode Solution

პრობლემის განცხადების რაოდენობა ქვე-კუნძულები LeetCode Solution ამბობს, რომ ბადე1 და ბადე2 შეიცავს მხოლოდ 0-ებს (ასახავს წყალს) და 1-ებს (ასახავს მიწას). კუნძული ნიშნავს 1-ის ჯგუფს, რომლებიც დაკავშირებულია 4 მიმართულებით. კუნძული ბადეში 2 ითვლება ქვეკუნძულად, თუ არის ბადეში კუნძული, რომელიც შეიცავს ყველა უჯრედს, რომელიც ქმნის…

წაიკითხე მეტი

უწყვეტი Subarray Sum LeetCode Solution

პრობლემის ფორმულირება უწყვეტი ქვესარეის ჯამი LeetCode ამოხსნა - მთელი მასივის ნომრის და მთელი რიცხვის k-ის გათვალისწინებით, დააბრუნეთ true, თუ რიცხვებს აქვს უწყვეტი ქვემაივი მინიმუმ ორი ზომის, რომლის ელემენტები აჯამებს k-ის ჯერადს, ან ცრუ. მთელი x არის k-ის ჯერადი, თუ არსებობს მთელი რიცხვი n ისეთი, რომ x = n * k. 0 ყოველთვის არის…

წაიკითხე მეტი

იპოვეთ ცირკულარული თამაშის LeetCode Solution-ის გამარჯვებული

პრობლემის განცხადება იპოვეთ წრიული თამაშის გამარჯვებული LeetCode Solution – არის n მეგობარი, რომელიც თამაშობს თამაშს. მეგობრები სხედან წრეში და დანომრილია 1-დან n-მდე საათის ისრის მიმართულებით. უფრო ფორმალურად, საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობა მეგობრისგან მიგიყვანთ ...

წაიკითხე მეტი

ყველაზე K ხშირი ელემენტები LeetCode Solution

პრობლემის დებულება ზედა K ხშირი ელემენტები LeetCode ამოხსნა ამბობს, რომ - მთელი მასივის ნომრებისა და მთელი რიცხვის k-ის გათვალისწინებით, დააბრუნეთ k ყველაზე ხშირი ელემენტები. პასუხის დაბრუნება შეგიძლიათ ნებისმიერი თანმიმდევრობით. მაგალითი 1: შეყვანა: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 გამომავალი: [1,2] მაგალითი 2: შეყვანა: nums = [1], k = 1 გამომავალი: [1] …

წაიკითხე მეტი

Translate »